Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/01/2021 của Ủy ban bầu cử xã Thạch Xuân về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sáng ngày 05/02/2021, UBMTTQ xã Thạch Xuân tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thống nhất về số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Thị Mỹ, Chủ tịch UBMTTQ xã chủ trì hội nghị.

chủ trì hội nghị

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, CT Ủy ban bầu cử xã; Đồng chí Hồ Sỹ Trường - PBT Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Huy Hà - CT UBND xã, PCT TT Ủy ban bầu cử xã; Đồng chí Đậu Văn Hùng – PCT HĐND xã, PCT Ủy ban bầu cử xã; Thường trực UBMTTQ xã và các đồng chí là trưởng các tổ chức thành viên Mặt trận.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Thị Mỹ - CT UBMTTQ, PCT Ủy ban bầu cử xã đã thông qua số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và đi đến thống nhất cao với báo cáo của UBMTTQ xã về số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 105.291
    Online: 17