Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/01/2021 của Ủy ban bầu cử xã Thạch Xuân về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 18/3/2021, Ban thường trực UBMTTQ xã Thạch Xuân tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, đại diện Ban thường trực UBMTTQ xã đã báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (số lượng, thành phần, cơ cấu); Thông báo về phân bổ giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử; Báo cáo tình hình, kết quả, danh sách giới thiệu người ứng cử của các tổ chức, đơn vị, các thôn được phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, các thôn đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 41 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 41 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, UBMTTQ xã đã tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Thư viện ảnh
     Liên kết website
    Thống kê: 139.019
    Online: 14