CỘNG HÒA XÃ HỘI cHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ THẠCH XUÂN ĐẾN NĂM 2025,  TẦM NHÌN  ĐẾN NĂM 2030

 

           - Khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021

           - Địa điểm: Ủy  ban nhân  dân xã Thạch Xuân

           - Thành phần tham gia hội nghị:

           Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM, trưởng, phó các ban, ngành cấp xã, bí thư, thôn trưởng, thôn phó, chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thể cấp xóm. Hiệu trưởng, hiệu phó các trường học, Trạm y tế, Nhân viên Bưu điện.

           - Chủ trì hội nghị:

          + Đ/c:  Nguyễn Xuân Quý       Bí thư - Trưởng ban chỉ đạo NTM; 

          + Đ/c: Nguyễn Huy Hà          Chủ tịch UBND; Trưởng ban quản lý NTM.

          + Đ/c: Dương Thị Mỹ           Chủ tịch MTTQ xã Thạch Xuân.

           -  Thư ký hội nghị:

           + Đ/c: Nguyễn Thị Thư          Công chức Địa chính thư ký chuyên môn.

           - Căn cứ Quyết định số 14375/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 về việc phê duyệt Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng xã Thạch Xuân đến  năm 2025, tầm  nhìn đến năm 2030.

NỘI DUNG

CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHUNG  XÂY  DỰNG  XÃ THẠCH XUÂN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN  NĂM 2030

    

1. Đồng chí Nguyễn Huy Hà - Trưởng ban Quản lý đặt vấn đề về việc tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xây dựng xã Thạch Xuân đến  năm 2025, tầm  nhìn đến năm 2030 mà UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến từ cơ sở.

          2. Đ/c: Nguyễn Thị Thư  thông qua các Quyết định: Quyết định Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM; Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thạch Xuân. Thuyết minh trên bản vẽ đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các địa điểm trên các thôn để toàn thể hội nghị biết như sau:

1. Vị trí, quy mô, phạm vi ranh giới quy hoạch:

1. Quy mô: Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của toàn xã là: 2.535,12 ha.

  2. Vị trí địa lý:

- Vị trí: Tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ranh giới:

+ Phía Bắc giáp xã Thạch Lưu, xã Thạch Đài, xã Thạch Tân;

+ Phía Nam giáp xã Hương Giang, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê;

+ Phía Đông giáp xã Thạch Hương, xã Nam Hương;

+ Phía Tây giáp xã Bắc Sơn.

3. Tính chất:

- Là khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại vừa và nhỏ.

- Loại hình sản xuất chính: trồng lúa năng suất cao, rau sạch, cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản,... Phát triển dịch vụ thương mại  nhỏ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

2. Công bố quy hoạch chung xây  dựng  xã Thạch Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

1. UBND xã chịu trách nhiệm tài chính Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng; có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, Bí thư, thôn trưởng, trưởng ban Mặt trận, đại diện nhân dân;

2. Các thôn trưởng tổ chức công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt cho toàn thể nhân dân thông qua Hội nghị tại thôn;

3. Nội dung công bố toàn bộ nội dung hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch nông thôn mới.

3. Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng

1. Trưng bày công khai, thường xuyên bằng panô hoặc bản vẽ trước trụ sở HĐND-UBND xã và tại nhà văn hóa các thôn.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chung xây dựng xã Thạch Xuân đến  năm 2025, tầm  nhìn đến năm 2030 được lưu trữ theo quy định tại các cơ quan quản lý, UBND huyện và UBND xã Thạch Xuân.

4. Cắm mốc giới xây dựng

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho các Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân xã tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã;

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới thực địa.

5. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng nhà ở riêng lẻ (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng trong đồ án quy hoạch được duyệt).

6. Quản lý quy hoạch xây dựng

1. Kể từ ngày quy hoạch được công bố, phòng chuyên môn tổ chức quản lý theo dõi thực hiện đúng đồ án quy hoạch được phê duyệt và có trách nhiệm quản lý không để xảy ra tình trạng như: lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, phát sinh tài sản gắn liền với đất,…

2. Các dự án xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã phải báo cáo UBND huyện về kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường GPMB và tái định cư theo quy định.

7. Cấp giấy phép xây dựng

1. UBND xã hướng dẫn các hộ gia đình làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.

2. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và đơn xin cấp phép xây dựng, thời gian cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

8. Phân khu  chức  năng

a. Hệ thống  khu  trung  tâm xã

- Vị trí: Tại khu vực trung tâm xã;

- Khu  trung  tâm  xã  Thạch Xuân hiện  có bao gồm các công trình hành chính  sự  nghiệp,  trường học  tại  các  trục  đường trục  xã TC -01.

b. Hệ thống  các  thôn:

 Phân  bố  trải  đều trên  địa  bàn  xã trong  đó nhà  văn hóa  và  sân  thể  thao là  nơi  sinh  hoạt  cộng  đồng của 7  thôn. Chuyển  đổi  mục  đích  sử  dụng các  nhà  văn hóa  và sân thể  thao không sử  dụng.

c. Các  khu  dân  cư  tập  trung: vùng  dân sư  nông  thôn  được  bố trí trên  cơ  sở  các  đồ  án quy  hạch  chung  của  xã. Phân  bố  trên 7  thôn với  toognr  diện  tích  đất  ở tăng  thêm  đến  năm 2025 khoảng 7ha,  đến  năm 2030 khoảng 12,1 ha.

d. Khu  vực  sản  xuất  nông  nghiệp:

- vùng  ruộng  sản  xuất  lớn:

+ Tại đồng Lườn  thôn Tân Thanh và thôn Đông Sơn diện  tích 65 ha

+ Tại  đồng Mọ Bỉn, thôn Lộc Nôi  diện  tích 20ha

        + Tại  đồng  dọc  kênh N1.93 thôn Quyết  Tiến  diện  tích 20ha

        + Tại  đồng Lòi thôn Quyết Tiến diện  tích 30 ha

      - Vùng  sảnh  xuất nông nghiệp  trổng  hoa  màu,  rau,củ quả;

     + Tại  đồng Cao  Thổ,  Vụng Cống, Cửa Thờ  thôn Đông Sơn, Quý Linh diện  tích khoảng 40 ha.

     - Vùng  trồng  lúa  chất  lượng  cao:

    + Tại  vùng  đồng ngang và  động Thò  thôn Lộc Nội diện  tích 30 ha

    + Tại  đồng Mang  và đồng Bụi Sói thôn Tân Thanh diện  tích 40ha

+Tại  đồng  chăn  nuôi  thôn Tân Thanh diện  tích 30 ha

 đ.  Khu  vực  Thương mại – Dịch  vụ

+ Vị  trí  quy  hoạch :

+ Cụm 1: Phát  triển  theo trục  đường Hàm Nghi kéo  dài  tại  thôn Đồng Sơn, Đồng Xuân diện  tích  khoảng 15 ha,  trên  đất  trồng  lúc ( LUC);

+ Cụm 2: Thôn Tân Thanh thuộc đồng Vũng Bom bên  cạnh  kênh N19 và  đường Quy  hoạch mới,  diện  tích 17,2 ha, trên  đất  trồng  lúc ( LUC);

+ Cụm 3: Thôn Tân Thanh thuộc đồng Trại Tam bên  cạnh  kênh N19 và  đường Quy  hoạch mới,  diện  tích 4,5 ha, trên  đất  trồng  lúc ( LUC);

+ Cụm 4: Tại  các  đường trục ĐH 106 thuộc đồng Tân Châu thôn Quyết Tiến diện  tích 6  ha,  lấy trên  đất  trồng  lúc ( LUC);

 e. Khu  du  lịch sinh  thái:

Vùng 1:

 Vị trí  quy  hoạch:  Tại  các thôn Quý  Linh, Đồng Xuân  theo   trục đường QL 8C tiếp  giáp bờ  hồ  Khe Xai  và hồ Đập Bún ( xã Lưu Vĩnh Sơn).

+ Diện  tích Quy  hoạch:  Khoảng 45  ha  được  lấy trên đất  rừng phòng  hộ và rừng sản  xuất,

 Vùng 2:

+ Vị  trí  tị thôn Quyết Tiến,  vùng  tiếp  giáp  xã  Nam Điền dọc  theo  Khe Đo.

 + Diện  tích quy  hoạch:  Khoảng 9 ha  trên  đất  rừng  sản xuất.

g.  Khu  tổ  hợp  thương  mại dịch  vụ - du  lịch – thể  thao:

Vị trí quy  hoạch: Thuộc  tiêu  khu 297 trên khu  vực đất trồng  rừng sản  xuất; diện  tích  khoảng 230ha.

9.  Quy  hoạch  sử  dụng  đất:

a,  Đất  ở  khu  dân  cư mới  và  cải tạo thôn cũ

 Vùng 1:  Tại  đồng đường huyện ( đường ĐH .102) thôn Tân Thanh,  diện  tích 5,5 ha lấy trên  đất  trồng lúa;

Vùng 2: Tại  đồng Cửa Ải ( cạnh NVH Thanh Hương Cũ) thôn Tân Thanh diện  tích 0,4ha lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 3:  Trục đường ĐH.102 ( cổng  chào thôn Tân Thanh) diện  tích 0,6ha lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 4: Tại  đồng  trước Làng thôn Đồng Xuân diện  tích 0,5 ha, lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 5: Tại  đồng Đội  Đình, đồng Củ Lúi ( trục  đường ĐH. 106) thôn Lộc nội diện  tích 1,5 ha lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 6: Tại  đồng Cửa Chùa ( trục  đường ĐH. 106) thôn Quyết Tiến diện  tích 1,2ha lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 7: Tại  đồng Hạ Bò Vàng ( trục  đường ĐH. 106) thôn Quyết Tiến diện  tích 1,2ha lấy  trên  đất  trồng lúa;

Vùng 8:  Sân  thể  thao  thôn Quý Sơn cũ tại  thôn Đông Sơn, diện  tích 0,6ha lấy  trên  đất  thể  thao;

Vùng 9:  Sân  thể  thao  thôn Đồng Tâm cũ tại  thôn Đồng Sơn,  diện  tích 0,5 ha lấy  trên  đất  thể  thao;

Vùng 10:  Nhà  văn hóa xóm 3 Quyết Tiến cũ tại  thôn Quyết Tiến diện  tích 0,5 ha lấy trên  đất  văn  hóa;

b. Công  trình quy  hoạch  mới:

          Trụ  sở  công  an  xã:

          Vị trí  quy hoạch

          Vị  trí  quy  hoạch  đối  diện  trường THCS,  tại  thôn Tân Thanh

     Diện tích: 0,2ha

 • Căn  cứ  chiến  đấu- Ban  chỉ  huy  quân  sự huyện Thạch Hà

+ Vị  trí  quy  hoạch: Trên núi Cổ Ngựa tại  thôn Quyết Tiến

+ Diện tích: 151,5 ha trên  đất  rừng phòng hộ thuộc BQL rừng phòng  hộ huyện.

c) Tổ chức các khu vực sản xuất, ( tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề và phục vụ sản xuất nông nghiệp...) dịch vụ và các khu vực đặc thù khác.

- Vùng chăn nuôi tập trung:

+ Vị trí: Ở đồng Lòi Ngoài, thôn Quyết Tiến, tổng diện tích quy hoạch khoảng 10 ha.

- Vùng khai thác đất san lấp:

+ Vị trí: Mỏ khai thác đất đất san lấp đã cấp phép tại Tiểu khu 297- thôn Quyết Tiến với diện tích 7ha trên đất rừng sản xuất.

10. Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất( mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn và vùng sản xuất), công trình đầu mối trong phạm vi xã.

         10.1 Giao thông:

        10.1.1. Đường bộ cao tốc Bắc- Nam, mặt cắt 1-1 chiều dài qua xã 1.600 m

- Định hướng quy hoạch theo quy hoạch của BGTVT, nền đường rộng

35,0m; mặt rộng 22,0m; hành lang an toàn rộng 19,0m; mốc lộ giới rộng 80,0m.    

Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.2. Đường quốc lộ 8C, mặt cắt 3-3, chiều dài qua xã 5.083m

- Định hướng quy hoạch: Mặt đường rộng 6,0m; nền đường rộng 9,0m; lề 1,5m x 2; hành lang rộng 15m. Kết cấu đường BTXM+BT nhựa.

10.1.3. Đường Hàm Nghi kéo dài: Mặt cắt 2-2, chiều dài qua xã 1.950 m.

- Định hướng nền đường rộng 12,0m, mặt đường rộng 11,0m, lề 0,5 x 2m, hành lang an toàn 15,0m mốc lộ giới rộng 42,0m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.4. Đường QH-01: mặt cắt 8-8, chiều dài 500m.

- Định hướng quy hoạch: Mặt đường rộng 12,0m; nền rộng 15,0m; lề đường 1,5m; hành lang rộng 10,0m.

10.1.5. Đường QH-02: Mặt cắt 9-9, chiều dài 3.100m, nền đường rộng 9,0m; mặt đườn rộng 5,5m; lề đường rộng 2x1m; gia cố lề 0,75m; hành lang 2x5,0 m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.6. Đường ĐH.102( Huyện lộ 02): Mặt cắt 4-4, chiều dài qua xã 3.500m, nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 7,0m; lề mỗi bên rộng 1,0m; hành lang mỗi bên rộng 10,0m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.7. Đường ĐH.106( Đường Phú- Tân- Xuân): Mặt cắt 5-5, chiều dài 3.900,0m; nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 8,0m; Lề rộng 0,5m; hành lang mỗi bên rộng 10,0m. Kết cấu đường bê tông.

10.1.8. Đường LX,05: Mặt cắt 10-10, chiều dài 800,0m; nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 5,5m; lề mỗi bên 1,25m; gia cố lề 0,5m; hành lang an toàn mỗi bên rộng 10,0m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.9. Đường ĐBK-N1

- Định hướng quy hoạch: Mặt cắt 6-6, chiều dài 4.500m, nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m; lề mỗi bên 1,0m; hành lang an toàn mỗi bên rộng 10,0m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.10. Đường trục xã TX.01: Mặt cắt 7*-7*, chiều dài 580,0m, nền đường rộng 9,0m, mặt đường rộng 8,0m, lề mỗi bên rộng 0,5m, hành lang mỗi bên rộng 5,0m. Kết cấu đường thảm nhựa.

10.1.11. Đường TX. 02: Mặt cắt 7-7, chiều dài 1.400,0m, nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 5,0m; lề đường mỗi bên rộng 2,0m; hành lang mỗi bên rộng 5,0m. Kết cấu đường nhựa.

10.1.12. Đường TX. 03: Mặt cắt 7-7, chiều dài 2.180,0m; nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 5,0m; lề đường mỗi bện rộng 2,0m; hành lang mỗi bên rộng 5,0m. Kết cấu nhựa.

10.1.13. Đường trục thôn: Mặt cắt 11-11, gồm 05 tuyến, tổng chiều dài 5.055,0m; nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m; lề mỗi bên rộng 0,5m; gia cố lề mỗi bên 1,0m; hành lang an toàn rộng mỗi bên 5,0m. Kết cấu đường bê tông thảm nhựa.

10.1.14. Đường ngõ xóm: Mặt cắt 11*-11*, gồm 121 tuyến, tổng chiều dài 29.710,0m; nền đường rộng 6,0m; mặt đường rộng 3,0m; lề mỗi bên rộng 0,5m; gia cố lề mỗi bên 1,0m; hành lang bảo vệ rộng 5,0m. Kết cấu đường bê tông.

10.1.15. Đường trục chính nội đồng: gồm 21 tuyến, tổng chiều dài 10.539,0m; nền đường rộng 5,0m; mặt đường rộng 3,0m; hành lang rộng 5,0m. Kết cấu đường bằng bê tông cấp phối đá dăm.

9.2. Hệ thống cấp, thoát nước.

10.2.1. Cấp nước: Định hướng nhà máy nước Khe Xai dự kiến xây dựng với quy mô 1,0 ha; công suất 6.0003 /ngày đêm sẽ cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ các hộ dân xã Thạch Xuân và các xã lân cận.

10.2.2. Thoát nước mưa: Nước mặt theo các rãnh thoát nước hai bên trục giao thông chảy ra 2 kênh tiêu chính cho toàn xã. Sau đó hai tuyến kênh tiêu chính này đổ ra sông Cửa Ải và thoát về hạ du xã Thạch Đài.

10.2.3. Các công trình đầu mối để chống ngâp úng: Nạo vét, khơi thông dòng chảy, mở rộng đoạn nhỏ hẹp các khe suối như sông Cửa Ải, sông Cầu Chiện.

+ Cứng hóa, gia cố các tuyến kênh tiêu

         + Cải tạo, mở rộng khẩu độ cầu, cống qua đường.

10.2.4. Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt các hộ dân và các công trình công cộng được đưa về hệ thống xử lý cục bằng các hó xử lý sau đó chảy ra hệ thống thoát nước mặt chung toàn xã. Đối với các khu vực có thành phần nước chảy phức tạp như khu tiểu thủ công nghiệp, khu chăn nuôi cần có giải pháp xử lý riêng. Nước mặt và nước từ ruộng đồng: Nước mặt theo các rãnh thoát nước hai bên trục giao thông chảy ra hệ thống kênh tiêu chính.

10.3. Hệ thống cấp điện: Trên cơ sở mạng lưới đường dây 22KV và 35KV hiện nay, kiểm tra tiết diện ngang để đảm bảo sức chịu tải của đường dây sau đó xây dựng thêm các tuyến đường dây 22KV, và 35 KV đến vị trí các trạm mới quy hoạch. Hệ thống đường dây 0,4 KV sau trạm dẫn về các khu vực dân cư theo cơ cấu cung cấp điện của từng trạm.

10.4 : Xử  lý  chất  thải  và nghĩa trang

10.4.1 Thu gom  và xử  lý  rác  thải: Rác thải được HTX  môi  trường thu gom tại  từng  hộ  gai  đình, đưa  đến  trạm  trung  chuyển chất  thải  rắn của  xã sau  đó sẽ được  vận  chuyển đến  bãi  xử  lý chung  của  huyện.

 - Vị  trí: Tại  đồng Lườn,  cạnh sông Cửa Ải

+ Diện  tích: 0,5ha;

10.4.2: Nghĩa Trang

 Toàn xã  có 03 nghĩa trang chính:

+ Nghĩa trang Hoang Tàu – thôn Đông Sơn

+ Nghĩa trang  Cống Lỡ - Đồng Lòi – thôn Lộc Nội

+ Ngĩa trang Đồng Xuân -  thôn Đồng Xuân

 •  Đối  với  các nghĩa trang  còn  lại khoanh  vùng đóng  cửa.
 •  Xung quanh nghĩa trang  bố trí  trồng  cây  xanh cách ly  và bố trí rãnh thoát  nước xung quanh để  giảm  tối thiểu tác động  đến môi  trường.

11. Danh  mục các  dự  án ưu  tiên đầu tư  và nguồn vốn

11.1 Các  dự  án  ưu  tiên đầu tư:

- Nâng  cấp, chỉnh  trang khuôn  viên trung  tâm  hành  chính  xã

- Nâng  cấp,  cải  tạo  các  hạng mục  tại các  trường học  đáp  ứng  trương  học  đạt  chuẩn Quốc gia.

- Nâng  cấp,  cải tạo các  di  tích văn hóa, lịch sử

-Nâng  cấp  đường ĐH. 102, đường ĐH.106.

- Nâng  cấp đường trục  thôn TT.02 tại  thôn Quyết Tiến.

- Nâng  cấp đường trục  thôn TT.03 tại  thôn Quyết Tiến.

- Nâng  cấp đường trục  thôn TT.04 tại  thôn Đông Sơn đoạn từ  quán Bảo đến vườn  Lự.

- Nâng  cấp đường trục  thôn TT.05 tại  thôn Đồng Xuân đoạn  từ nhà văn hóa đến đường Hàm Nghi.

11.2 Nguồn  lực  thực  hiện

-  Nguồn  vốn từ ngân  sách Nhà  nước dành  chủ yếu  xây  dựng  kết  cấu  hạ tầng và phát  triển hạ  tầng các  vùng sản  xuất  tập  trung.

- Nguồn vốn  từ  các doanh  nghiệp: Đầu  tư vào  các  hoạt  động du  lịch, thương mại,  đô  thị,  sản  xuất  nông nghiệp nông thôn  trên địa bàn xã

- Nguồn  vốn  hợp  pháp khác.

12. Quy định những vùng cấm xây dựng

Phạm vi và hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực có khả năng xảy ra sạt lở, tai biến; khu đất dự trữ phát triển dân cư, các khu vực bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá và các khu vực khác,...

13. Ủy ban nhân dân huyện

- UBND huyện thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn xã theo đúng đồ án được phê duyệt.

- Đối với công trình, dự án có liên quan đến địa giới hành chính 2 xã thì UBND xã phải báo cáo UBND huyện xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

14. Uỷ ban nhân dân xã

1. Tổ chức cho mọi thành phần trên địa bàn nghiên cứu, học tập bản Quy chế này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.

- UBND xã Thạch Xuân có trách nhiệm tổ chức công bố thông tin và nội dung Quy chế được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng theo một hoặc nhiều hình thức công bố như sau:

+ Tổ chức Hội nghị công bố Quy chế này có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, UBMTTQ xã, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch.

+ Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục Quy chế này tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh và qua các cuộc họp cơ quan, dân cư), kết hợp việc in ấn Quy chế về quản lý quy hoạch xây dựng để phát hành rộng rãi.

2. Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.

3. Tổng hợp báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện quy  hoạch chung  xây  dựng xã Thạch Xuân đến năm 2025,  tầm nhìn đến  năm 2030 theo định kỳ và báo cáo đột xuất.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về triển khai và thực hiện quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

15. Trách nhiệm của trưởng thôn

1. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình quản lý thực hiện đúng Quy chế quản lý về quy  hoạch chung  xây  dựng xã Thạch Xuân đến năm 2025,  tầm nhìn đến  năm 2030

2. Kiểm tra phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về UBND xã hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

16. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

1. Các tổ chức: Tại các khu vực có các dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp được phép đầu tư xây dựng dự án chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Xuân về các nội dung thực hiện trong phạm vi dự án đảm bảo đúng quy hoạch được phê duyệt.

- Chủ đầu tư các công trình trước khi khởi công xây dựng phải thông báo cho UBND xã Thạch Xuân bằng văn bản trước 7 ngày.

2. Các cá nhân, hộ gia đình phát hiện và báo cáo kịp thời đến trưởng thôn hoặc UBND xã về những hành vi, vi phạm các quy định của Quy chế này;

3. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:

a. Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông như: Mặt đường, hành lang ATGT, hệ thống thoát nước và hành lang an toàn cống, biển báo giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

b. Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh, công viên, vườn hoa và những khu vực công cộng.

c. Không đổ rác, đất đá và các chất thải ra mặt đường, lề đường, nơi công cộng và hệ thống thoát nước thải.

 

 

  17. Kết luận:

Đồ án quy  hoạch chung  xây  dựng xã Thạch Xuân đến năm 2025,  tầm nhìn đến  năm 2030 được nghiên cứu  theo đặc điểm sinh thái, hình thái sinh hoạt, sản xuất của dân cư hướng tới các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông  thôn  mới  nâng  cao thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Kính đề nghị các đồng chí Bí thư, thôn trưởng, tiểu ban mặt trận và các ban nghành, đoàn thể, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân triển khai thực hiện đồ án có hiệu quả về đích NTM theo nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Biên bản được thông qua cho hội nghị cùng nghe, nhất trí với nội dung quy  hoạch  chung xây  dựng xã Thạch Xuân đến  năm 2025, tầm nhìn  đến  năm 2030 nêu trên.       

Biên bản được lập thành 03 bản, 01 bản gửi báo cáo VPNTM huyện, 01 bản lưu địa chính, 01 bản lưu hồ sơ NTM.

Hội nghị bế mạc vào hồi 11h 30 cùng ngày./.

 

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TRÌ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thư

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Quý

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 105.296
  Online: 8