Sáng ngày 20/01/2021, HĐND xã Thạch Xuân tổ chức kỳ họp HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lễ Chào cờ

Đại biểu về tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có Ông Nguyễn Thành Nhân – HUV, Chánh án TAND huyện Thạch Hà, Phó trưởng đoàn công tác chỉ đạo xã Thạch Xuân; Bà Lê Thị Phương Thanh – Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà, đại diện Đại biểu HĐND huyện bầu tại cụm bầu cử số 6; Các ông bà là Đại biểu HĐND xã; Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; Chủ tịch, PCT UBMTTQ xã; Trưởng, phó các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Đại diện ban giám hiệu các trường học, Trạm y tế trên địa bàn; Bí thư, thôn trưởng các thôn; Giám đốc HTX Đồng Sơn; Chủ tịch Hội đặc thù, Hội TNXP.

Ông Nguyễn Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Quý – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh hoành hành đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí cũng yêu cầu, trong kỳ họp này các đại biểu HĐND xã cần tập trung phân tích, thảo luận, tìm ra các giải pháp để từng bước khắc phục những khó khăn có hiệu quả trong năm vừa qua.

Ông Nguyễn Huy Hà - CT UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

Bà Lê Thị Thu Cúc - Kế toán ngân sách báo cáo kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thư, Công chức Địa chính báo cáo tình hình sử dung đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ông Hoàng Văn Kỳ, Công chức Tư pháp báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bà Dương Thị Mỹ - CT UBMTTQ, Trưởng ban pháp chế HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ năm 2020

Bà Nguyễn Thị Lục - CT Hội PN, Phó ban pháp chế HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã

Ông Hồ Sỹ Trường - PBT Đảng ủy, Trưởng ban KTXH HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản của UBND xã trình kỳ họp thứ XII - HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Đậu Văn Hùng - PCT HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Dương Xuân Tùng - PCT UBND xã thông qua 02 tờ trình của UBND xã gửi đến kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã lắng nghe và tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào các báo cáo của thường trực HĐND và UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND, hoạt động giám sát của thường trực HĐND, các ban của HĐND; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Tình hình sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thu chi ngân sách; UBND xã cũng đã gửi đến kỳ họp Tờ trình về việc phê chuẩn dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021, Tờ trình về việc xin thu tiền đối ứng thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai.

Ý kiến phát biểu của đại diện các tổ HĐND

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đặc biệt là trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới, … và phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời thống nhất đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Qua nghiên cứu, thảo luận, HĐND xã đã nhất trí đánh giá năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và cũng là năm đánh dấu sự khắc nghiệt nhất từ trước đến nay của thiên tai, dịch bệnh những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự giám sát của các đại biểu HĐND xã, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân trên cơ sở phát huy dân chủ và đổi mới, sự tham gia tích cực của cán bộ Đảng viên từ xã đến cơ sở nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương được ổn định; Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tăng cao (đạt trên 95%); Trong năm 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng, đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, được UBND tỉnh công nhận 02 khu dân cư kiểu mẫu Đồng Sơn và Quý Linh, hiện nay đang đề xuất UBND tỉnh thẩm định, công nhận thêm 02 khu dân cư Lộc Nội và Quyết Tiến đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được duy trì, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách người có công, giao dịch một cửa, công tác tiếp dân và tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo các tranh chấp về đất đai trong cộng đồng dân cư được quan tâm, duy trì tốt.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Huy Hà - chủ tịch UBND xã và các ban ngành liên quan tiếp thu làm rõ và giải trình, trả lời thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã. Hầu hết các ý kiến chất vấn đều được trả lời cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Đại biểu HĐND xã nhất trí cao với các dự thảo nghị quyết của HĐND xã

Tại kỳ họp HĐND xã lần này, đại biểu HĐND xã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết về: Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2021Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn thu tiền đối ứng thực hiện dự án nước sạch Khe Xai. Năm 2021, tập trung phấn đấu thực hiện chỉ tiêu chủ yếu sau:

Diện tích lúa 1.029 ha, năng suất 5.4 tấn, sản lượng 5.556,7 tấn, giá trị sản xuất bình quân 85 triệu/ha

- Tổng đàn: Trâu bò 1.600 con, Lợn 700 con, Gia cầm 35.000 con

Tỷ lệ tiêm phòng: trên 95% (số buộc phải tiêm)

- Làm đường GTNT 1,5km

- Làm kênh mương nội đồng 0.1km

- Nâng cấp mặt đường cacbon 3km

- Thu ngân sách trên địa bàn 13.540.249.000 đồng

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0.3 – 0.5%

- Tỷ lệ tham gia BHYT: trên 93%

- Tỷ lệ GĐVH: trên 92%

- Thêm 01 thôn đạt khu dân cư mẫu, 10 vườn mẫu, xã đạt NTM nâng cao

- Đơn vị đảm bảo về Quốc phòng – An ninh

Sau  một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri của các vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp thứ 12 - HĐND xã đã hoàn thành các chương trình và thành công tốt đẹp. Kết thúc kỳ họp tất cả các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ 12 - HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 83.915
    Online: 2