Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, ngày 31/8/2020, UBND xã Thạch Xuân đã ban hành kế hoạch số 31/KH-UBND về việc tổ chức công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020. Thời gian tiêm phòng bắt đầu từ ngày 11/9/2020 và kết thúc vào ngày 14/9/2020.

Xã Thạch Xuân có tổng đàn gia súc, gia cầm trên 10.650 con (trâu, bò, vịt, lợn). Theo kế hoạch, trong đợt 2, toàn xã sẽ tiến hành tiêm các loại vắc xin như: vắc xin Tụ huyết trùng, vắc xin Lở mồm long móng đối với trâu bò; vắc xin H5N1 đối với Vịt; vắc xin Dịch tả, vắc xin tụ huyết trùng đối với Lợn.

Tiêm phòng tại thôn Quyết Tiến

Để công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đảm bảo hiệu quả, UBND xã đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tiêm phòng triệt để, dứt điểm, an toàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ; Xử lý nghiêm đối với chủ vật nuôi không chấp hành việc tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tiêm phòng tại Thôn Quyết Tiến và Lộc Nội

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.809
    Online: 8