Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XIX và thực hiện chương trình kế hoạch năm 2020. Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 18/7/2020, HĐND-UBNd-UBMTTQ xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 07 thôn trên địa bàn xã, đối thoại với nhân dân 02 thôn Tân Thanh và Đồng Sơn

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã tiến hành thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tiếp xúc cử tri tại thôn Tân Thanh

Tiếp xúc cử tri tại thôn Đông Sơn

Nhìn chung, tất cả cử tri tham gia hội nghị đều thống nhất cao với chương trình kỳ họp và các báo cáo của UBND xã. Qua buổi tiếp xúc và đặc biệt là nội dung lồng ghép đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân tại thôn Tân Thanh và Đồng Sơn có nhiều cử tri tham gia phát biểu ý kiến với nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nội dung tập trung vào một số lĩnh vực như về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách nông thôn mới, tài nguyên môi trường… giải quyết các vướng mắc có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, một số vấn đề có liên quan đến việc chỉnh trang dân cư, vườn hộ; việc xây dựng mương tiêu thoát nước khu dân cư, mương tiêu thoát nước nội đồng, hỗ trợ làm giao thông nông thôn. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND xã giải đáp và tiếp thu tại hội nghị. Các tổ đại biểu HĐND xã cũng đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị cũng như nguyện vọng của bà con nhân dân tổng hợp và trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XIX.

Ý kiến phát biểu của cử tri thôn Tân Thanh

Ý kiến phát biểu của cử tri thôn Đồng Sơn

Qua đợt tiếp xúc cử tri lần này mặc dù  một số thôn số lượng cử tri tham gia còn hạn chế, nhưng các ý kiến phản ánh, kiến nghị và đề xuất có chất lượng tập trung vào các vấn đề, các nội dung cần được quan tâm giải quyết.

Dự kiến kỳ họp thứ 11, HĐND xã khóa XIX sẽ diễn ra vào ngày 28/7/2020 đến ngày 30/7/2020.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 89.792
    Online: 12