Đảng bộ xã Thạch Xuân có 10 Chi bộ với 262 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Thạch Xuân đã xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, đồng thời tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ, đồng thời tổ chức các hội nghị chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ ban chấp hành trình đại hội đảng bộ như: lấy ý kiến của lãnh đạo xã qua các thời kỳ, ý kiến đóng góp của cán bộ cốt cán, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội Đảng, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội và thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, công tác nhân sự cấp uỷ... Đảng ủy đã thành lập 04 tiểu ban (Tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ Đại hội), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Trên cơ sở Hướng dẫn của Huyện uỷ về cách thức xây dựng báo cáo chính trị, đến cuối tháng 2/2020 Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành việc xây dựng Đề cương sơ lược Báo cáo chính trị đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV. Ngày 02/3/2020, đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất trình ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ, sau hội nghị Tiểu Ban văn kiện đã tiếp thu ý kiến và hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 và đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ. Ngày 07/3/2020, Tiểu Ban văn kiện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 4 trình Ban Thường vụ Huyện uỷ duyệt.

          Về công tác nhân sự đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV được thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW đảm bảo đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ trong Đảng, tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và đảm bảo 3 độ tuổi trong cấp ủy; cán bộ cấp xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2020 - 2025) phải có trình độ Trung cấp, Lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, có năng lực, kiến thức, sức khoẻ, có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất, đóng góp với cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; là người nổi trội hơn những người khác trong cùng vị trí công tác. Lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uý tín trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đã kinh qua lãnh đạo chủ chốt ở cấp dưới. Đến nay, xã cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Xuân khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) để trình Đại hội xem xét quyết định.

Toàn xã đang ra sức lập thành tích chào mừng Đại hội bằng các công trình, phần việc thiết thực

          Về công tác tổ chức phục vụ đại hội, Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo Tiểu ban phục vụ, phân công các thành viên phục vụ đại hội, chuẩn bị chu đáo từ công tác an ninh, trật tự, y tế, trang trí, khánh tiết, sinh hoạt của các đại biểu đến những vấn đề cần thiết khác để đảm bảo cho đại hội tiến hành đạt kết quả cao nhất. Quan tâm tu sửa, chỉnh trang hội trường, khuôn viên… Song song với quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng uỷ luôn quan lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội.

          Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã sẽ tiến hành trong tháng 4/2020. Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã, trong thời gian tới Đảng uỷ xã Thạch Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị các nội dung, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ xã Thạch Xuân lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)./.

Ban Biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 76.046
    Online: 2