Là 1 trong 8 địa phương của huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, đến nay, đời sống của người dân xã Thạch Xuân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định việc xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo phương châm "làm đến đâu, chắc đến đó".

Bắt tay vào xây dựng NTM năm 2011, Thạch Xuân mới chỉ đạt 3/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó, cần nguồn vốn để thực hiện. Xác định nhân dân là chủ thể thực hiện và là người được hưởng lợi từ chương trình này, bên cạnh công tác tuyên truyền, mọi công việc được BCĐ chương trình NTM của xã đưa ra bàn bạc, công khai, dân chủ, thống nhất rồi mới tiến hành triển khai. Chính vì vậy, chương trình huy động được nhiều nguồn lực tham gia, nhất là sự đóng góp từ nhân dân. Cuối năm 2018, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Nhân dân thôn Đông Sơn chỉnh trang NVH thôn

Không "ngủ quên trên chiến thắng", Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các thôn phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thời gian qua, xã tuyên truyền để người dân hiểu được quan điểm, mục tiêu, nội dung xây dựng NTM, xác định việc hoàn thành các tiêu chí trên chỉ là bước đầu, cần phải giữ vững và tiếp tục phát triển; xây dựng lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên và các công việc phải tiến hành. Từng bước chuyển lao động nông nghiệp có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động trong độ tuổi; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phát triển các mô hình kinh tế gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Đoàn xã tổ chức gắn biển công trình thanh niên "Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê" tại thôn Tân Thanh

Nhân dân thôn Quý Linh tổ chức láng lề đường

Trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn xã làm mới  2,3km đường giao thông, 0,8km kênh mương thủy lợi nội đồng, triển khai xây dựng 15 vườn mẫu; xóa bỏ 301 vườn tạp, xây mới 3,7km hàng rào xanh, láng 1km lề đường; xây dựng 1,8km đường điện thắp sáng làng quê; xây dựng Nhà hiệu bộ trường Mầm non, xây mới Trạm Y tế và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và THCS;... Vận động nhân dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ trên 90%, vận động 57 hộ thoát nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,66% xuống còn 4,28%; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên tại các nhà văn hóa, thể thao thôn; trồng thêm cây xanh dọc trên các tuyến đường công trình công cộng; duy trì và chuyển đổi mô hình hoạt động thu gom rác thải do Hội LHPN xã quản lý…

Hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà tại thôn Đông Sơn

Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới sẽ phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã tiếp tục chọn 02 thôn Quý Linh cà Đông Sơn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiếp tục cho thôn Tân Thanh và Lộc Nội đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 4/7 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành chương trình trong thời gian tới, xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện chương trình kiên trì, quyết liệt "làm đến đâu, chắc đến đó", không chủ quan, nóng vội. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động nhiều nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn...

Ban Biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 100.128
Online: 14