Thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 18 và việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Thạch Xuân bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định

Thời gian tới xã cần đánh giá lại cách làm, phát huy được điểm mạnh, nhận diện đúng hạn chế, tồn tại để khắc phục nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của từng cán bộ, đảng viên và cả bộ máy


Tiếp tục tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân; ban hành quy chế Ban chấp hành Đảng ủy một cách cụ thể; thực hiện tinh giản biên chế đúng yêu cầu


Đối với xây dựng NTM nếu xã có quyết tâm vào cuộc quyết liệt thì việc hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao sẽ nằm trong tầm tay và có thể hoàn thành muộn nhất là trong năm 2020


Trước tiên xã phải rà soát xây dựng khung kế hoạch chi tiết; tập trung chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư; xây dựng 2 KDC mẫu Đông Sơn và Quý Linh, xây các tuyến đường mẫu mang tính điểm nhấn; phát triển sản xuất gắn với phát triển kinh tế vườn hộ, đề án sản xuất nông nghiệp của xã, huyện...


Đó là những nội dung trọng tâm đã được Thường trực Huyện ủy Thạch Hà chỉ ra tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy xã Thạch Xuân sáng nay 14/6

Trung tâm văn hóa - thông tin huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 72.384
Online: 18