Thạch Xuân là miền núi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Thạch Hà, cách Thành phố Hà Tĩnh 8 Km, có diện tích tự nhiên là 25,94 km² bao gồm đồng bằng, đồi và núi thấp.

Thạch Xuân là miền núi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Thạch Hà, cách Thành phố Hà Tĩnh 8 Km, có diện tích  tự nhiên là 25,94 km² bao gồm đồng bằng, đồi và núi thấp. Là vùng đầu nguồn của nhiều con sông của huyện Thạch Hà, nguồn sinh thủy dồi dào và ổn định, cấp nước cho các công trình thủy lớn như Hồ Khe Xai. Đây là điều kiện quan trọng để xã Thạch Xuân phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp - thủy sản – Du lịch sinh thái, góp phần giúp cho kinh tế của xã phát triển bền vững. Bên cạnh đó, xã Thạch Xuân có diện tích rừng, đồi núi thấp rất thích hợp cho việc trồng và phát triển các loại cây ăn quả như cam, chanh, bưởi, thanh long ruột đỏ, cây công nghiệp như chè, cao su, nhựa thông, cây lấy gỗ như keo tràm, bạch đàn..

Hồ Khe Xai xã Thạch Xuân

Kể từ ngày thành lập xã, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và nhà nước, sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã góp phần làm thay đổi bộ mặt, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân. Trong những năm qua, kinh tế xã hội của xã luôn phát triển nhanh và ổn định, năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả và năng lực cạnh tranh sản phẩm từng bước được nâng lên, thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh. Nông lâm nghiệp phát triển tương đối bền vững, sản lượng lương thực tăng cao và vững chắc, hình thành một số cánh đồng lớn sản xuất tập trung, phong trào trồng cao su, trồng rừng phát triển, tạo hướng đi mới cho xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư; vùng chè được cải tạo chất lượng, khôi phục sản xuất; Kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, nhiều công trình quan trọng đã được đầu tư và đưa vào sử dụng,

Về Nông - Lâm nghiệp: Thạch Xuân có diện tích lớn, có chế độ khí hậu, thổ thuận lợi để phát triển các loại cây trồng nông - lâm nghiệp như trồng rừng, trồng cây lương thực, rau hoa màu, và đặc biệt rất thuận lợi để phát triển một số loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cao su, chè, cây ăn quả,.... Cùng với cây Chè, Chương trình phát triển cây cao su cũng đã và đang trở thành hướng đi đột phá trong phát triển Nông - Lâm nghiệp của xã.

- Bên cạnh cây chè và cây cao su đang phát triển mạnh thì cây ăn quả như cam, chanh, bưởi cũng được coi là cây trồng có nhiều triển vọng để phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.

- Cùng với diện tích đất trồng cây công nghiệp, Thạch Xuân còn  có tiềm năng lớn để phát triển cây lương thực theo hướng sản xuất hàng hóa.

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, đặc biệt là lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, thủy lợi cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, cùng với hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư phù hợp, đặc biệt tỉnh cũng như chính quyền các cấp, các ngành sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, đưa Thạch Xuân ngày càng phát triển”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 76.055
Online: 2