Là 1 trong 8 địa phương của huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, đến nay, đời sống của người dân xã Thạch Xuân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định việc xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo phương châm "làm đến đâu, chắc đến đó".